Dostava Obaveštenja o dodeli Ugovor za JNMV 7/2019       12.08.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 7-2019.     12.07.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 5-2019.     02.07.2019

Nabavka čvrsto gorivo za grejnu sezonu 2019/2020    JNMV 7-2019       26.06.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 6-2019.     18.06.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 5-2019.     10.06.2019

Izmena kon. dukumentacije  i produženje roka za  JNMV 6/2019.     04.06.2019

Odgovor na pitanje JNMV 6-2019.     03.06.2019

Izmena kon. dukumentacije  i produženje roka za  JNMV 5-2019.     20.05.2019

Odgovor na pitanje JNMV 5-2019.     17.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda – gorivo za vozila   JNMV 6-2019    15.05.2019. 

Nabavka sanitetski i medicinski potrošni materija  JNMV 5-2019   15.05.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za   JNMV 4-2019    15.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku sanitetskog vozila    30.04.2019

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za sistem za kompjutersku radiografiju   24.04.2019

 Odluka o dodeli ugovora   SISTEM ZA KOMPIJUTERIZOVANU RADIOGRAFIJU   18-04-2019  

Nabavka sanitetskog  vozila.   JNMV 4/2019    15 04 2019

Odluka o dodeli ugovora  JNMV  2/2019  nabavka lab. reagenasa i potrošnog mat.  15 04 2019

Obaveštenje o dodeli ugovora, Nabavka medicinska pomagala /RFZO – JNMV 1/2019   15 04 209

Produženje roka za  Med.  oprema  – SISTEM ZA KOMPIJUTERIZOVANU RADIOGRAFIJU   09-04-2019  

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal po partijama.  JNMV 2/2019    27.03.2019

Odluka o dodali ugovora za medicinska pomagala     13.03.2019

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda    05.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda medicinska pomagala JNMV-D-01/2019      22.02.2019

_________________________________________________________

Nabavka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2018/2019  JNMV 5-2018 22.05.2018

Nabavka goriva za vozila   JNMV 4-2018   22.05.2018

Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala  08.05.2018

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 29.03.2018 – produženje roka

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 19.03.2018

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 15.02.2018

Javna nabavka dobara – čvrsto gorivo za grejnu sezonu 2017/2018 18.05.2016

Javna nabavka male vrednosti – nabavka goriva 17.05.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 05.05.2017

Javna nabavka male vrednosti za dobra “Sanitetski i medicinski potrošni materijal” 25.04.2017

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 25.04.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 04.04.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 10.03.2017

Javna nabavka dobara – nabavka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2016/2017 24.05.2016

Javna nabavka dobara – nabavka goriva 24.05.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 20.05.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 20.04.2016

Javna nabavka male vrednosti za dobra “Sanitetski i medicinski potrošni materijal” 29.03.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 18.03.2016

Nabavka medicinskih pomagala RFZO  po partijama 03.03.2016

Pretraga