Dan borbe protiv tuberkuloze

Dan borbe protiv tuberkuloze

VStojic No Comments

Kao i prethodnih godina i ove godine se Srbija priključuje Svetskoj kampanji obeležavanja 24. marta, Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze (TB) pod sloganom „Zajedno protiv tuberkuloze“. Ove godine će posebna pažnja biti posvećena zajedničkim naporima da se „niko ne zapostavi” osvrćući se na problem stigmatizacije, diskriminacije i marginalizacije, kao i na prevazilaženje prepreka u dostupnosti kvalitetne dijagnostike i lečenja.

Prema podacima SZO tuberkuloza je jedan od prvih 10 uzroka smrti među zaraznim bolestima u svetu. U 2015. godini, 10,4 miliona ljudi se razbolelo od tuberkuloze i 1,8 miliona umrlo od ove bolesti (uključujući 0,4 miliona osoba sa HIV-om). Preko 95% smrtnih slučajeva od tuberkuloze je u zemljama sa niskim i srednje razvijenim zemljama. Šest zemalja čine 60% od ukupnog broja: vodeća je Indija, zatim Indonezija, Kina, Nigerija, Pakistan i Južna Afrika. Procenjuje se da je u 2015. godini, 1 milion dece obolelo i 170 000 dece umrlo od tuberkuloze (osim dece sa HIV-om). TB je vodeći ubica HIV-pozitivnih osoba: u 2015., 35% HIV smrti su zbog TB. Procenjuje se da je u 2015. godini 480 000 ljudi razvilo multirezistentni tip TB (MDR-TB). Incidenca je opala u proseku za 1,5% godišnje od 2000. Očekuje se da se godišnji pad od 4-5% dostigne do 2020. Pravovremena dijagnostika i lečenje su spasili 49 miliona života između 2000. i 2015. godine. Jedan od zdravstvenih ciljeva koji su usvojeni u dokumentima o održivom razvoju je da se epidemija TB završi do 2030. godine.

Read More

Pretraga