Inflamatorne bolesti creva

Inflamatorne bolesti creva

VStojic No Comments

Kronova bolest

Kronova bolest je nespecifično zapaljenjsko oboljenje digestivnog trakta i spada u grupu inflamatornih bolesti creva (IBC). IBC obuhvataju dve slične bolesti: Kronovu bolest i ulcerozni kolitis koji se u oko 10% bolesnika ne mogu razlikovati. Kronova bolest može da zahvati bilo koji segment digestivnog trakta, od usta do anusa, ali u velikoj većini slučajeva ileum (deo tankog creva) i kolon (debelo crevo). Kronova bolest ima još nekoliko naziva: ileitis, regionalni enteritis, ileokolitis.

Naziv bolesti potiče od dr Burrill B. Crohn-a koji 1932. godine sa kolegama publikovao rad u kome je do detalja opisao bolest. Prethodno je bolest opisivana kao intestinalna tuberkuloza.

Read More

Osmehni se zdravo

VStojic No Comments

Ovogodišnja kampanja se obeležava od 15. do 21. maja 2017. godine pod sloganom “Osmehni se zdravo”, a sprovode je Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Cilj kampanje  “XXVII  Nedelje zdravlja usta i zuba”  je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja usta i zuba populacije, a posebno dece i mladih. Mere zaštite zuba treba sprovoditi tokom čitavog života počevši i pre nicanja zuba, tj. tokom trudnoće. Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

Read More

Pоstizаnjе rаvnоtеžе u ishrаni

VStojic No Comments

Prаvilnа ishrаnа pоdrаzumеvа svакоdnеvаn izbаlаnsirаn unоs svih vrstа nаmirnicа pоdеljеn u višе оbrока tокоm dаnа (dоručак, ručак, vеčеrа i dvе užinе). Nа tај nаčin sе tеlu оbеzbеđuје stаlаn priliv оptimаlnе mеšаvinе svih nеоphоdnih hrаnljivih mаtеriја nеоphоdnih zа dоbrо zdrаvljе. Оsnоvu svаке ishrаnе čini еnеrgiја bеz које nеmа živоtа. Еnеrgеtsка vrеdnоst hrаnе mеri sе i izrаžаvа u кilокаlоriјаmа (kcal) ili кilоdžulimа (kJ). Оdrаslој оsоbi је pоtrеbnо око 2000 kcal (8400 kJ) dnеvnо.

Tri glаvnа sаstојка hrаnе su ugljеni hidrаti (šеćеri), mаsnоćе i bеlаnčеvinе (prоtеini) i svi uјеdnо prеdstаvljајu i izvоr еnеrgiје. Каdа је ishrаnа dоbrо izbаlаnsirаnа, nајvеći dео еnеrgiје iz hrаnе trеbаlо bi dа pоtičе оd ugljеnih hidrаtа.

Read More

Vakcine štite

VStojic No Comments

Nedelja imunizacije (24-30.4. 2017. godine) je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta/osobe od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine, a u čije obeležavanje se uključila Srbija od početka.

Obeležavanje ove dvanaeste nedelje po redu u Evropskom regionu, obeležava se istovremeno u svim regionima SZO.

Nedelja imunizacije u Evropskom regionu je inicijativa koja je koordinirana od strane Regionalne kancelarije SZO za Evropu u saradnji sa zemljama članicama i partnerima u cilju povećanja obuhvata i izgradnji pozitivnih stavova u vezi neophodnosti imunizacije. Imunizacija je rezultat kolektivne odgovornosti. Učinite sve da Vi i članovi Vaše porodice budete pravovremeno i potpuno vakcinisani.

Read More

Depresija, hajde da razgovaramo

VStojic No Comments

Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 322 miliona ljudi širom sveta pati od depresije, što znači da se čak svaki 25. stanovnik planete suočava sa ovim zdravstvenim problemom. Depresija je glavni uzrok 800.000 samoubistava godišnje na svetskom nivou i predstavlja drugi vodeći uzrok smrti među mlađom populacijom (uzrasta od 15 do 25 godina života).

Globalna rasprostranjenost i nesporan rastući trend u obolevanju od depresije, kao i sagledavanje ozbiljnosti i učestalosti posledica do kojih ona može dovesti, kao i želja da se istaknu mogućnosti za suočavanje i borbu sa ovim problemom, uticali su na to se tradicionalno obeležavanje 7. aprila, Svetskog dana zdravlja ove godine tematski usmeri ka očuvanju mentalnog zdravlja, i to pod sloganom: „Depresija – hajde da razgovaramo!“

Depresija je jedan od vodećih uzroka opterećenja stanovnika bolestima i u našoj zemlji. Prema podacima iz izveštaja Svetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine (Globalno zdravlje: Procene depresije i drugih mentalnih poremećaja), od depresije u Srbiji pati svaki 20. stanovnik, što znači da je ovaj problem kod nas zastupljeniji u poređenju sa svetskim prosekom. I kod nas, baš kao i u svetu, ova bolest češće pogađa žene nego muškarce.

Read More

Pretraga