Zakazivanje i otkazivanje pregleda kod lekara u Domu zdravlja Opovo.  Preko interneta, bez dolaska u ambulntu na prijemni šalter je moguće…

 preko sistema        ZAKAZI.RS

Preko ovog sistema možete zakazati ili otkazati termin kod lekara u Domu zdravlja.  Prvo morate izvršiti registraciju, odmah  će Vam na navedeni e-mail iz registracije stići PIN , i možete krenuti u pronalaženje termina kod Vašeg lekara i zakazati posetu.  Po uspešnom zakazivnju primićete potvrdni e-mail sa svim podacima o terminu, službi i lekaru kod koga ste zakazali pregled. Kod samog zakazivnja možete nvesti i razlog posete lekaru. (prvi pregled, kontrola, propisivanje-produženje terapija i sl.) Takođe ako tokom posete lekar Vam zakaže neki pregled kod specijaliste, dobićete  tu informaciju sa terminom,  datumom,   i imenom lekara specijaliste,  kao podsetnik.

Svi registrovani pacijenti dobiće  sve informacije o propisanim receptima za svoju terapiju, za  lekove koji ih čekaju u apoteci,  zakazene specijalističke upute sa terminima u drugim zdravstvenim ustanovama ili potvrdu o otkazivanju istih. 

Registraciju mogu izvršiti samo omi pacijenti koji imaju otvoren karton u Domu zdravlja Opovo

 

pokrenite registraciju sa adrese :     https://dzopovo.zakazi.rs/

                                          HVALA VAM ŠTO KORISTITE SERVIS   

                                       WWW.ZAKAZI.RS

Pretraga