Majčino mleko, zbog idealnog sadržaja svih potrebnih komponenti, predstavlja najzdraviji način ishrane za optimalan rast i razvoj dojenog deteta. Postoje brojni dokazi o prednostima dojenja za sveobuhvatni razvoj i zdravlje deteta, kao i za zdravlje dojilje.

Primena lekova u periodu dojenja je u porastu i veoma je značajno razmatranje aspekta bezbednosti primene lekova na dojeno dete. Poznavanje delovanja i farmakokinetičkih karakteristika leka, kao i profila njegovih neželjenih efekata ima suštinski značaj za odgovarajući izbor optimalnog leka u okviru razmatrane terapijske grupe i za nastavak dojenja.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, na predlog Republičke stručne komisije za podršku dojenju, imenovalo je Radnu grupu za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja (u daljem tekstu: Smernice). Cilj izrade Smernica bio je da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije. U Smernicama su razmatrane najčešće korišćene terapijske grupe lekova čija se primena, zbog prisustva hroničnih bolesti i akutnih stanja, može razmatrati u periodu dojenja.

Za izradu Smernica korišćene su referentne baze podataka, Drugs and Lactation Database (LactMed) i E-lactancia, te međunarodni publikovani radovi zasnovani na savremenim naučnim saznanjima o primeni lekova u periodu dojenja. U Smernicama je razmatrana bezbednost primene oko 450 lekova iz različitih terapijskih grupa. Takođe, predstavljeni su podaci o bezbednosti primene biljnih (lekovitih) proizvoda. Razmatrana je i bezbednost primene vakcina, suplementacije vitaminima i mineralima, kontracepcije u periodu dojenja, primena radioloških i nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda i uticaj supstanci koje izazivaju zavisnost (alkohol, nikotin, kofein itd.).

Verujemo da će primena Smernica olakšati izbor optimalnog leka za dojilju i tako omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Nacionalne smernice za primenu lekova u dojenju PDF

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Pretraga