Obaveštenje o zakljucenju ugovora – JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 28.07.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 4/2020-nabvka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2020/2021 – 21.07.2020

Odluka o dodeli ugovora – JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 14.07.2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 3/2020 – nabavka medicinski i sanitetski potrošni materijal – 08.07.2020

Odluka o dodeli ugovora – JNMV 3/2020 – nabavka medicinski i sanitetski potrošni materijal – 07.07.2020

Odluka o dodeli ugovora – JNMV -4/2020 – nabavka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2020/2021 – 06.07.2020

Obavestenje o produžetku roka – JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 02.07.2020

Izmena konkursne dokumentacije -JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 02.07.2020

Poziv za podnošenje ponuda-JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 24.06.2020

Konkursna dokumentacija-JNMV 5/2020 – nabavka autoklava za centralnu sterilizaciju – 24.06.2020

Obaveštenje o dodeli ugovora za JNMV 2/2020- nabavka goriva – 24.06.2020

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 3/2020 – nabavka medicisnki i sanitetski potrošni materijal  22.06.2020

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ogreva za grejnu sezonu 2020/2021 JNMV 4/2020 –   17.06.2020

Odluka o dodeli ugovora za gorivo 15.06.2020

Poziv za podnošenje prijava za nabavku sanitetski pot. materijal  JNMV 3/2020 –   04.06.2020

Poziv za podnošenje  punuda  za gorivo  JNMV 2/2020 –   29.05.2020

Obaveštenja o dodeli Ugovora JNMV 1/2020 – laboratorijski materijal. za partiju 2  14.04.2020

Obaveštenja o dodeli Ugovora JNMV 1/2020 – laboratorijski materijal.  06.04.2020

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 1/2020 – laboratorijski materijal.  16.03.2020

Poziv za podnošenje ponuda – Ispravka poziva  JNMV  1/2020    03.03.2020

Nabavka laboratorijski materijal  JNMV  1/2020    27.02.2020

————————————————————-

Dostava Obaveštenja o dodeli Ugovor za JNMV 7/2019       12.08.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 7-2019.     12.07.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 5-2019.     02.07.2019

Nabavka čvrsto gorivo za grejnu sezonu 2019/2020    JNMV 7-2019       26.06.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 6-2019.     18.06.2019

Odluka o dodeli ugovora za   JNMV 5-2019.     10.06.2019

Izmena kon. dukumentacije  i produženje roka za  JNMV 6/2019.     04.06.2019

Odgovor na pitanje JNMV 6-2019.     03.06.2019

Izmena kon. dukumentacije  i produženje roka za  JNMV 5-2019.     20.05.2019

Odgovor na pitanje JNMV 5-2019.     17.05.2019

Poziv za podnošenje ponuda – gorivo za vozila   JNMV 6-2019    15.05.2019. 

Nabavka sanitetski i medicinski potrošni materija  JNMV 5-2019   15.05.2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za   JNMV 4-2019    15.05.2019.

Odluka o dodeli ugovora za nabavku sanitetskog vozila    30.04.2019

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za sistem za kompjutersku radiografiju   24.04.2019

 Odluka o dodeli ugovora   SISTEM ZA KOMPIJUTERIZOVANU RADIOGRAFIJU   18-04-2019  

Nabavka sanitetskog  vozila.   JNMV 4/2019    15 04 2019

Odluka o dodeli ugovora  JNMV  2/2019  nabavka lab. reagenasa i potrošnog mat.  15 04 2019

Obaveštenje o dodeli ugovora, Nabavka medicinska pomagala /RFZO – JNMV 1/2019   15 04 209

Produženje roka za  Med.  oprema  – SISTEM ZA KOMPIJUTERIZOVANU RADIOGRAFIJU   09-04-2019  

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal po partijama.  JNMV 2/2019    27.03.2019

Odluka o dodali ugovora za medicinska pomagala     13.03.2019

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda    05.03.2019

Poziv za podnošenje ponuda medicinska pomagala JNMV-D-01/2019      22.02.2019

_________________________________________________________

Nabavka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2018/2019  JNMV 5-2018 22.05.2018

Nabavka goriva za vozila   JNMV 4-2018   22.05.2018

Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala  08.05.2018

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 29.03.2018 – produženje roka

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 19.03.2018

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 15.02.2018

Javna nabavka dobara – čvrsto gorivo za grejnu sezonu 2017/2018 18.05.2016

Javna nabavka male vrednosti – nabavka goriva 17.05.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 05.05.2017

Javna nabavka male vrednosti za dobra “Sanitetski i medicinski potrošni materijal” 25.04.2017

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 25.04.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 04.04.2017

Nabavka medicinskih pomagala RFZO 10.03.2017

Javna nabavka dobara – nabavka čvrstog goriva za grejnu sezonu 2016/2017 24.05.2016

Javna nabavka dobara – nabavka goriva 24.05.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 20.05.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 20.04.2016

Javna nabavka male vrednosti za dobra “Sanitetski i medicinski potrošni materijal” 29.03.2016

Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala 18.03.2016

Nabavka medicinskih pomagala RFZO  po partijama 03.03.2016

Pretraga